Word lid

Menu

Met jouw bijdrage van 49,90 euro per jaar:

 • bieden wij persoonlijk advies en zetten wij ons in voor goede diabeteszorg
 • organiseren wij activiteiten voor alle leeftijden waar je ervaringen over diabetes kunt delen
 • houden wij (zorg)verzekeringen betaalbaar en krijg je korting op diabeteshulpmiddelen
 • blijf je via ons ledenmagazine en e-mail op de hoogte van het laatste diabetesnieuws

Word lid

Zorgkosten bij diabetes

Hoe regel je het en wanneer krijg je geld terug?

Belastingaftrek

Je kunt een deel van de gemaakte diabeteszorgkosten mogelijk terugkrijgen via je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Hoe doe ik dat? En welke kosten mag ik hierin meenemen?

De Belastingdienst zorgt ervoor dat vanaf 1 maart 2017 de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting* gereed is. Hiervoor heb je een DigiD en computer nodig. Je hebt tot 1 mei om je aangifte te doen. Je aanslag inkomstenbelasting volgt dan meestal binnen drie maanden. Heb je meer tijd nodig voor je aangifte, dan kun je tot 1 september uitstel aanvragen door met de belastingdienst te bellen.

* De belastingdienst vult in jouw online aangifte vooraf al zo veel mogelijk gegevens voor jou in. Het gaat bijvoorbeeld om loongegevens en de WOZ-waarde van jouw woning. Deze gegevens krijgen zij van andere instanties, zoals jouw werkgever, uitkeringsinstantie en gemeente.

Specifieke zorgkosten en drempelbedrag

Om voor belastingaftrek in aanmerking te komen moeten jouw specifieke zorgkosten boven het drempelbedrag uitkomen. Bekijk de drempelbedragen en gebruik deze tool om het aftrekbedrag specifieke zorgkosten te berekenen. Let op: Je komt alleen voor aftrek in aanmerking als je een zorgverzekering hebt.

Zorgkosten van je kind: zijn deze aftrekbaar?
Draai je als ouder op voor de kosten van jouw kind omdat de zorgverzekeraar deze niet vergoedt? Als jouw kind jonger is dan 27 jaar en niet in staat is de kosten zelf te betalen, kun je als ouder de gemaakte kosten aftrekken van de belasting. Meer informatie over de procedure en voorwaarden.

Wat zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten?
Uitgaven voor specifieke zorgkosten zijn uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gemaakt voor:

Bekijk het hele overzicht op Meerkosten.nl, een website met praktische informatie over kosten beparen bij een chronische ziekte of een beperking.

Aftrekbaarheid vervoerskosten

Ben je met openbaar vervoer of een taxi naar een arts of andere behandelaar gereisd? Dan zijn de kosten aftrekbaar. Ging je met de auto? Dan mag je de werkelijke kosten per kilometer aftrekken, dus inclusief afschrijving en onderhoud. Informatie van de Consumentenbond helpt je om je kilometerprijs te berekenen. Wanneer je al een vergoeding hebt ontvangen voor ziekenvervoer, bijvoorbeeld van je zorgverzekeraar, dan moet je die vergoeding in mindering brengen op de aftrek.

Aftrekbaarheid Insulinepompverzekering

Als gebruiker van een insulinepomp loop je het risico om deze te verliezen of dat de pomp gestolen wordt. Of je hebt een ongelukje waarbij de pomp te water raakt. Bij kinderen is dit risico extra groot. Daarom heeft DVN voor leden een kostbaarhedenverzekering ontwikkeld speciaal voor insulinepompen. Betaalde premies voor een insulinepompverzekering zijn in principe aftrekbaar. Maar dit geldt niet als de zorgverzekeraar verlies van de pomp of schade vergoedt.

Aftrekbaarheid medicijnen

Je mag alleen de kosten aftrekken voor medicijnen en verbandmiddelen die een bevoegde arts heeft voorgeschreven. Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn. Uitgaven voor producten ter voorkoming van een ziekte zijn niet aftrekbaar. Alleen uitgaven voor medicijnen die als geneesmiddel worden gebruikt, zijn aftrekbaar. Ook hiervoor geldt, dat het gaat om kosten die niet al door de zorgverzekeraar zijn vergoed.

Aftrekbaarheid FSL

De Freestyle Libre (FSL) is een pijnloze manier om glucosewaarden te meten met behulp van een sensor op de bovenarm en een scanner. Het aantal gebruikers van deze flash glucose meter neemt toe. Zolang de FSL niet wordt vergoed vanuit de ziektekostenverzekering, draaien gebruikers zelf voor de kosten op. En die zijn niet gering. De kosten kunnen oplopen tot wel € 1550 per jaar.

De kosten voor het gebruik van de FreeStyle Libre (FSL) komen voor aftrek in aanmerking, zolang deze kosten niet vergoed worden door de ziektekostenverzekeraar.

Deed je mee aan de onderzoeken van Zilveren Kruis of CZ en kreeg je een deel van de kosten van de FreeStyle Libre al vergoed? Dan kun je alleen het niet vergoede deel aftrekken.

Aftrekbaarheid Dieetkosten

Volg je een dieet op voorschrift van een arts of diëtist? Bijvoorbeeld bij insulineresistentie, nierziekten of bepaalde voedselovergevoeligheid? Dan mag je een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. Je moet dan wel een dieet volgen dat in de dieetlijst staat genoemd. Daarin vind je ook het bedrag dat je voor een bepaald jaar mag aftrekken. De belastingdienst kan je wel vragen om een dieetbevestiging van jouw arts of diëtist op te sturen.

Mensen met insulineresistentie die op voorschrift van een arts of diëtist een sterk koolhydraatbeperkt (maar niet energiebeperkt) dieet volgen, kunnen voor het jaar 2016 € 250 aftrekken. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je wel de bovengenoemde dieetbevestiging meesturen.

Meer lezen

Heb je nog vragen over de aftrek van specifieke zorgkosten? Bel met onze klantenservice via 033 - 463 05 66 of stuur een e-mail.

Zorgverzekering

Verplicht eigen risico

Voor zorg uit de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Als je zorg in een ziekenhuis nodig hebt, betaal je een bepaald bedrag van de zorgkosten zelf. Dat is het verplicht eigen risico. Kom je boven het vastgestelde bedrag uit? Dan vergoedt je zorgverzekeraar de rest van de kosten. Het verplicht eigen risico voor 2017 is € 385. Dit verplicht eigen risico geldt voor iedere verzekerde vanaf 18 jaar.

Heb je diabetes type 1? Dan betaal je in de praktijk altijd het volledige eigen risico. Voor veel mensen met diabetes type 2 geldt dat eveneens. Het is vaak mogelijk om je eigen risico gespreid te betalen. Informeer ernaar bij de zorgverzekeraar. Zorg die door je aanvullende verzekering wordt vergoed, valt overigens niet onder het verplicht eigen risico.

Bepaal je vrijwillig eigen risico

Bovenop het verplicht eigen risico kun je nog kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je betaalt dan minder zorgpremie. Maar het is de vraag of je aan het eind van het jaar goedkoper uit bent. Je zult dan immers bepaalde zorgkosten die uitkomen boven het verplicht eigen risico zélf moet betalen.

Kijk naar de vergoedingen

Om je zorgkosten zo laag mogelijk te houden is het goed om te kijken naar de dekking: wat de zorgverzekeraar allemaal vergoed. Zoek uit welke zorgverzekering het beste bij je past en waar je het meeste voordeel uit haalt. Vraag een paar offertes op met behulp van bijvoorbeeld een vergelijkingswebsite. Meer tips:

 • Krijg korting op je zorgpremie door in een collectief te stappen. Als ledenvereniging biedt DVN ook een collectief aan.
 • Gebruik je veel medicijnen? Bekijk op Medicijnkosten.nl welke verzekeraars jouw medicatie vergoeden en of er speciale voorwaarden gelden.
 • Krijg je dieetadvies vanwege jouw diabetes? Bekijk hoe de vergoeding van dieetadvies geregeld is bij jouw zorgverzekering.
 • Sommige zorgverzekeringen vergoeden vanuit de aanvullende verzekering (een deel van) je lidmaatschapskosten van DVN.

Meer lezen

Heb je nog vragen over zorgverzekeringen? Bel met onze klantenservice via 033 - 463 05 66 of stuur een e-mail.


Met jouw bijdrage van 49,90 euro per jaar:

 • bieden wij persoonlijk advies en zetten wij ons in voor goede diabeteszorg
 • organiseren wij activiteiten voor alle leeftijden waar je ervaringen over diabetes kunt delen
 • houden wij (zorg)verzekeringen betaalbaar en krijg je korting op diabeteshulpmiddelen
 • blijf je via ons ledenmagazine en e-mail op de hoogte van het laatste diabetesnieuws

Word lid


Nieuws

Uitgelicht

Wil je weten wat diabetes nou precies is en wat er eigenlijk in het lichaam gebeurt? Geen ingewikkelde medische termen, maar "eindelijk op een begrijpelijke manier uitgelegd"? Volg de cursus Leven met diabetes van de DiabetesSchool.